Βρείτε μας στο Facebook Follow me
Greek English French German Italian

Φόρμα επικοινωνίας

Καταχωρήστε εδώ τα στοιχεία σας και το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό
 

 

 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Παρακαλώ για την εγγραφή μου ως μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλεντζίου «Ο Ερύμανθος».Υποχρεώσεις Μελών

Για την εγγραφή στο Σύλλογο, το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ.
Μαζί με την αίτηση καταβάλει ως δικαίωμα εγγραφής το ποσόν των δέκα (10) ευρώ της ετήσιας συνδρομής. Τo ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση της Γ.Σ.
Τα μέλη του συλλόγου έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν ενεργητικά στην πραγμάτωση των σκοπών του συλλόγου. Υποχρεώνονται επίσης να πληρώνουν τη ετήσια εισφορά τους την οποία ορίζει η Γ.Σ. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα : δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ., δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του συλλόγου, δικαίωμα συμμετοχής στις επιτροπές ή αντιπροσωπείες υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του συλλόγου. Έχουν επίσης δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι βοηθάει στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με γραπτή ή προφορική πρότασή τους στα όργανα διοίκησης του συλλόγου.

Αίτηση Διαγραφής Μέλους

Αίτηση Διαγραφής Μέλους

Παρακαλώ για την διαγραφή μου από μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλεντζίου «Ο Ερύμανθος».


Αποχώρηση – Διαγραφή Μελών

Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύλλογο, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο έχει υποχρέωση να την κάνει αποδεκτή στην πρώτη συνεδρίασή του. Το αποχωρούν μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία που δώρισε στο Σύλλογο.  
Μέλος το οποίο ενεργεί κατά των συμφερόντων του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.
Όσοι καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, πέραν των δύο (2) ετών και, παρά τη σχετική ειδοποίηση του ταμία δεν ανταποκρίνονται, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Η επανεγγραφή είναι δυνατή εφʼ όσον το ενδιαφερόμενο μέλος καταβάλλει το απαιτούμενο για την εγγραφή ποσό.

 

 

SWF file not found. Please check the path.

kep-logo       Diavgia   

kedke-logo      perifereia

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καλέντζι Αχαϊας

25015 Νομός Αχαΐας
Τηλ: 2610 323570
Κινητό: 6907 217734
Fax: 2610 323670
Email:  info@kalentzi.gr

  kalentzi.achaias