Βρείτε μας στο Facebook Follow me
Greek English French German Italian

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών ή στις παρυφές αυτών, να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό τους από τα ξερά χόρτα προς αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς.  

Επίσης καλούνται να κλαδέψουν τα κλαδιά των δέντρων που προεξέχουν των ορίων των ακινήτων τους προς τη πλευρά των Δημοτικών δρόμων.   Οι προεξέχοντες κλάδοι δημιουργούν κινδύνους και δυσχεραίνουν τη κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, τόσο των απορριμματοφόρων όσο και εκείνων που προβαίνουν στον καθαρισμό και συντήρηση των δρόμων.  

Επισημαίνεται  ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις αποτελούν υποχρέωση των πολιτών και κάθε αμέλεια ή άρνηση συμμόρφωσης αποτελεί ποινικό αδίκημα (άρθρ. 29 Π.Κ.). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη κείμενη Νομοθεσία, ο Δήμος έχει το δικαίωμα σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, να προχωράει με δικά του συνεργεία στην κοπή των προεξεχόντων κλάδων, καταλογίζοντας τη δαπάνη στους ιδιοκτήτες καθώς και της επιβολής προστίμου (αρθρ. 1008 Α.Κ.)

Εκ του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καλούμε τους δημότες του Δήμου, με δεδομένο ότι εισήλθαμε ήδη στη θερινή περίοδο και οι ανάγκες κατανάλωσης  νερού είναι αυξημένες, να κάνουν ορθολογική και λελογισμένη χρήση νερού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κάτωθι:  

Σύμφωνα με τη πάγια Νομοθεσία και τον κανονισμό Ύδρευσης, το νερό από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση αναγκών ύδρευσης.  

Οι ανάγκες ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής:

Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και στη συνέχεια και κατά σειρά των καταστημάτων, το πότισμα των ζώων, των επιχειρήσεων, των αποθηκών.

Ο Δήμος δύναται στη περίπτωση που υπάρξει ανάγκη λόγω έλλειψης νερού ή άλλου λόγου, να προβεί σε διακοπή ή μείωση παροχών ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά ιεράρχησης.

Με βάση τα παραπάνω, απαγορεύεται η χρήση νερού από το Δίκτυο Ύδρευσης για Αρδευτικούς σκοπούς.

Εφιστούμε τη προσοχή σε όλους τους καταναλωτές νερού και προκειμένου να μη βρεθεί ο Δήμος στη δύσκολη θέση να διακόψει παροχές και να επιβάλει πρόστιμα, να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω.

Εκ του Δήμου 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι τους παρέχεται η δυνατότητα μετά από την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (Τέλη Ύδρευσης, Άρδευσης κλπ.) προς το Δήμο με μεγάλες διευκολύνσεις σε δόσεις και μεώσεις των προσαυξήσεων έως και 100%.  

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τις 29-2-2012 εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε  χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

  • Στην εφάπαξ καταβολή ισχύει απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  • Από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις προσαυξήσεις καταβολής.
  • Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 75% από τις προσαυξήσεις εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 25% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Καλούμε όλους τους δημότες μας που ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει η νέα Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον κανονισμό Ύδρευσης, να προχωρήσουμε στις διακοπές παροχών Ύδρευσης και να στείλουμε τον κατάλογο των οφειλετών στην Εφορία στερώντας τους τη δυνατότητα εκτός των άλλων έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

Εκ του Δήμου

SWF file not found. Please check the path.

kep-logo       Diavgia   

kedke-logo      perifereia

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καλέντζι Αχαϊας

25015 Νομός Αχαΐας
Τηλ: 2610 323570
Κινητό: 6907 217734
Fax: 2610 323670
Email:  info@kalentzi.gr

  kalentzi.achaias