Βρείτε μας στο Facebook Follow me
Greek English French German Italian

 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι τους παρέχεται η δυνατότητα μετά από την έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (Τέλη Ύδρευσης, Άρδευσης κλπ.) προς το Δήμο με μεγάλες διευκολύνσεις σε δόσεις και μεώσεις των προσαυξήσεων έως και 100%.  

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τις 29-2-2012 εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε  χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

  • Στην εφάπαξ καταβολή ισχύει απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  • Από 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις προσαυξήσεις καταβολής.
  • Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 75% από τις προσαυξήσεις εμπρόθεσμης καταβολής.
  • Από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 25% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Καλούμε όλους τους δημότες μας που ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει η νέα Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον κανονισμό Ύδρευσης, να προχωρήσουμε στις διακοπές παροχών Ύδρευσης και να στείλουμε τον κατάλογο των οφειλετών στην Εφορία στερώντας τους τη δυνατότητα εκτός των άλλων έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

Εκ του Δήμου

SWF file not found. Please check the path.

kep-logo       Diavgia   

kedke-logo      perifereia

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καλέντζι Αχαϊας

25015 Νομός Αχαΐας
Τηλ: 2610 323570
Κινητό: 6907 217734
Fax: 2610 323670
Email:  info@kalentzi.gr

  kalentzi.achaias